Moto

Oplatí sa investovať do striebra?

Investovanie do drahých kovov aj v podobe mincí je obľúbenou možnosťou na diverzifikáciu, teda rozšírenie investičného portfólia. Striebro poskytuje investorom oproti iným formám drahých kovov viacero výhod. Oplatí sa investovať do striebra aj v roku 2023?

Schopnosť strieborných mincí odolávať inflácii je jednou z ich najväčších výhod ako investície. Tradičné cenné kovy sú skvelým uchovávateľom hodnoty, a preto napríklad striebro, dokáže odolať nestabilite trhu. Cena striebra zvyčajne rastie, keď inflácia stúpa a hodnota meny klesá. Vlastníctvo strieborných mincí tak môže pomôcť zachovať hodnotu vášho majetku aj v obdobiach hospodárskej neistoty.

investovanie

Strieborné predstavujú vysokú mieru likvidity a aj tým si získali obľubu na trhoch po celom svete. Keďže je po nich taký veľký dopyt zo strany investorov aj zberateľov, ich nákup a strieborné mince na predaj je mimoriadne jednoduchý a výhodný. Keďže striebro nie je úplne závislé od politickej a hospodárskej situácie v niektorých krajinách, považuje sa za jednu z najbezpečnejších investícií. Jedným z dôležitých faktorov pri investovaní je aj diverzifikácia. Ak do svojho portfólia zaradíte strieborné mince, môžete znížiť riziko spojené s držaním sa bežnejších investícií, ako sú akcie a dlhopisy. Mohlo by byť prospešné vyvážiť vaše portfólio a znížiť expozíciu voči jednému konkrétnemu trhu alebo triede aktív, pretože striebro často vykazuje odlišné správanie ako iné triedy aktív, napríklad akciový trh.

strieborné mince

Okrem aktuálnej hodnoty majú strieborné mince aj historický význam, ktorý priťahuje zberateľov. Mince s výrazným historickým významom sa môžu časom zhodnotiť, čo investorom a zberateľom poskytuje možnosť kapitálového rastu. Niektoré strieborné mince ako napríklad Strieborné mince sa vyrábajú vyslovene na investície a majú vysokú rýdzosť striebra, čo tiež zvyšuje ich investičnú hodnotu.